İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

İkamet izin çeşitleriİkamet izin çeşitleri

İkamet izin çeşitleri

1- KISA DÖNEM İKAMET İZNİ

2- AİLE İKAMET İZNİ

3- ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ

4- UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ

5- İNSANİ İKAMET İZNİ

6- İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARI İÇİN İKAMET İZNİ


İkamet izin çeşitleri

Turistik Amaçlı Oturma İzni

 • Pasaport fotokopisi
 • İkamet izin başvuru formu (sistemden çıkıyor)
 • Özel sağlık sigortası
 • 4 biometrik fotoğraf
 • Yerleşim yeri belgesi
 • Kiracılar için noter tasdikli kira sözleşmesi
 • Misafir olanlar için noterden misafir taahhütnamesi
 • 18 yaş altı çocuklar için apostilli doğum belgesinin noter tasdikli tercümesi
 • 18 yaş altı çocuklar için anne veya babadan birisi yanında değil ise olmayan ebeveynin apostilli muvaffakatnamesi
 • Kira sözleşmesi ile birlikte tapu fotokopisi ve ev sahibinin kimlik fotokopisi de talep edilebilir.

 


İkamet izin çeşitleri

Tapu Sahibi Yabancı İçin Oturum İzni

Türkiye’de taşınmazı, gayrimenkulu bulunan yabancı uyruklular aşağıdaki evrakları temin etmelidirler.

 • Pasaport fotokopisi
 • İkamet izin başvuru formu (sistemden çıkıyor)
 • Özel sağlık sigortası
 • 4 biometrik fotoğraf
 • Tapu fotokopisi
 • Tapu müdürlüğünden mülkiyet yazısı

İkamet izin çeşitleri

Aile İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler

 • Pasaport fotokopisi
 • İkamet izin başvuru formu (sistemden çıkıyor)
 • SGK provizyon belgesi
 • 4 biometrik fotoğraf
 • TC Vatandaşı eşin kimlik fotokopisi
 • Eş yabancı ise Pasaport ve çalışma izin kopyası
 • Evlilik cüzdanının ilk 4 sayfasının kopyası
 • TC vatandaşı eşin gelir belgesi
 • TC vatandaşı eşin vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • TC vatandaşı eşin adli sicil kaydı

İkamet izin çeşitleri

Öğrenci İkamet İzni İçin Gerekli BelgelerÖğrenci İkamet İzni


Türkiye Cumhuriyetinde E-İkamet öğrenci başvurusu talebinde bulunacak yabancı ülke vatandaşlarının e-ikamet randevu sistemi üzerinden randevu almaları ve gerekli dökümanları bulundukları İl Göç İdaresi ne teslim etmeleri zorunludur. Bu bölümde Türkiye Cumhuriyetinde öğrenci ikamet izni ile alakalı bilgiler yer almaktadır.

ÖNEMLİ: E-İKAMET . İl Göç İdaresi Randevu Formu doldurun kaçak duruma düşmeyin.

 • İlk veya orta derecede öğrenim görüp aile ikamet izni bulunmayan yabancılar. (Aile ikamet izni bulunan ilk ve ortaöğretim seviyesinde eğitim görecek yabancı uyruklu öğrenciler 18 yaşına kadar ikamet izni almalarına  gerek olmadan öğrenimine  devam edebilmektedir.Ancak ortaöğretim seviyesinde öğrenim görüp 18 yaşını doldurmuş olan yabancı uyruklu öğrenciler ikamet izni alması gereklidir.)
 • Türkiyede bir yükseköğretim kurumunda eğitim görecek yabancılar.( Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyelerinde eğitim görecek olması gerekmektedir)

Yukarıda bahsi geçen özellikteki yabancılar için öğrenci ikamet izni düzenlenebilir.

 • Öğrenci ikamet izni ile Türkiye’de oturum almış yabancı ,sadece birinci dereceden yakınları olan eşi ve çocukları için aile ikamet izni başvurularında destekleyici olma hakkına sahiptir. Diğer yakınlarına,ikamet izni başvurularında destekleyici olamaz,hiçbir hak sağlamaz.

NOT: KUR’AN KURSLARI , DERSHANELER,  DİL KURSLARI VB. KURUMLARDA GÖRÜLEN EĞİTİM ÖĞRENCİ İKAMETİ ALMAK İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR.

Öğrenci İkamet İzni Süre Belirlenmesi:

 • Yabancı öğrenci bir yıldan daha kısa süre ile öğrenim görecek ise ,ikamet süresi yabancı öğrencinin öğrenim süresinden daha uzun olamaz.
 • Yabancı öğrenci,kamu kurum  ve kuruluşları aracılığı ile gelerek Türkiye’de öğrenim görecek ise ikamet izni öğrenim süresi boyunca verilebilir.
 • İlk ve orta derecede öğrenip görecek olup,bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişilere ait olan  yabancı öğrencilere velilerinin veya yasal temsilcilerinin onayı ile öğrenim süreleri boyunca birer yıllık oturum izni verilebilir ve uzatılabilir.

Öğrenci İkamet İzni için Gerekli Şartlar:

Öğrenci ikamet izni için yabancıların ilgili kanunun 39.maddesindeki şartları taşımalıdır.

 • Yabancı uyruklu kişi,Kanunun 38.maddesi’ne göreTürkiye’de kalış amacını destekleyen nitelikteki bilgi ve        belgelerini sağlamalıdır ve ibraz etmelidir.
 • Yabancı uyruklu kişi,  Kanunun 7. Maddesindeki şartları sağlamış olmalı ve 7.madde kapsamına girmelidir.
 • Yabancı uyruklu kişi, Türkiye’de kalacağı ikamet adresi bilgilerini vermelidir.

Öğrenci İkamet İzninin Reddi ,İptali veya  Uzatılmama nedenleri nelerdir?

 • Öğrenci ikamet izni için aranmakta olan şartların karşılanmaması veya bu şartların ortadan kalkması
 • Kişinin öğrenimini sürdüremeyeceğine kanaat edilmesi
 • Öğrenci ikametinin veriliş amacının dışında  kullanıldığının anlaşılması
 • Yabancı hakkında sınır dışı etme kararı çıkmış olması veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması.

NOT:Yukarıdaki durumlarda yabancıya kısa dönem ikamet izni verilemez,verilmişse iptal edilir,ikamet süresi dolmuş ise uzatılamaz.

Öğrenci İkameti İçin Sağlık Sigortası:

 • Yabancı öğrencilerin  ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalı olmak için talepte bulunması durumunda ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.(Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre)

Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim Öğrencilerinin Üniversite, Fakülte veya Bölüm Değişikliğinde İzlenecek Usuller:

 1.  Aynı öğretim kurumunda fakülte veya bölüm değişikliği ile aynı ilde öğretim kurumu değişikliği durumunda,yabancı öğrenci mevcut öğrenciliğine ara verilmeden  süresi içinde bildirimde bulunulması durumunda mevcut ikamet izni geçerliliğini korumaktadır. İkamet izni eğitim süresinden kısa ise iznin bittiği tarihten itibaren öğrenim süresi kadar uzatılır.
 2.  Yabancıuyruklu  öğrencinin farklı bir şehirde öğrenimine devam etmesi  durumunda eğitime  devam edilecek il valiliğince mevcut ikamet izni kesilip yeni öğrenim süresi kadar ikamet izni düzenlenir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Çalışma Hakkı:

 • Türkiye’de örgün öğrenim gören yabancı uyruklu ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Fakat,yabancı uyruklu  ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar. Çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılmaktadır.

ÖNEMLİ: Türkiye’de öğrenci ikameti almak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’ye ilk girişlerinde Türkiye dış temsilciliklerinden (konsolosluğundan) öğrenci vizesi alıp gelmeleri zorunludur. Türkiye’de öğrenci vizesi başvurusu için randevunuzu alın


 ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ ORTAK BELGELER

 • İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 •  Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı,özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 • Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı veya imzalı, kaşeli belge
 • Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)
 • Aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanıldığını gösterir nitelikte öğrenci belgesi (eimzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge


 ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ ORTAK AÇIKLAMALAR

Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortası kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir.

Öğrencilik belgeleri, öğrenim görülen kurumdan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olarak alınacaktır.

Normal öğrenim süresinde mezun olamamanız durumunda, tekrar ettiğiniz ve aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanabildiğinizi gösterir nitelikte bir öğrenci belgesi getirdiğiniz her yıl için bir seferde en fazla 1 yıllık ikamet izni düzenlenebilmektedir.

İlkokul, ortaokul ve liseye kayıt yaptıracak öğrencilerin öğrenci ikamet iznine başvurabilmeleri için öğrenim amacına uygun vize ile gelmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir üniversitede ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora programına kayıtlı olmayıp yalnızca Türkçe öğrenme programına kayıtlıysanız öğrenci ikameti izni başvurusunda bulunamazsınız.

Kısa dönem ikamet iznine başvurmanız gerekmektedir. Açık öğretim programına kayıtlıysanız öğrenci ikamet izni başvurusu yapamazsınız.

Şartlarını taşıdığınız diğer ikamet izni türlerinden birine başvurmanız gerekmektedir. Üniversitelere özel öğrenci, misafir öğrenci ve araştırma programı kapsamında geldiyseniz öğrenci ikamet izni başvurusu yapamazsınız.

Şartlarını taşıdığınız diğer ikamet izni türlerinden birine başvurmanız gerekmektedir. İkamet izni süreniz içinde;

(1) aynı üniversitenin farklı bir fakülte/bölümünde öğrenime devam etmeniz veya (2) aynı şehir dahilinde farklı bir üniversiteye geçiş yapmanız halinde, öğrencilik statünüzde kesinti olmaması kaydıyla, bilgilerinizin güncellenmesi için durumunuzu il göç idaresi müdürlüğüne 20 iş günü içinde bildiriniz.

Farklı şehirde üniversite, fakülte veya bölüm değişikliği olması halinde 10 gün içerisinde yeni üniversitenizin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğüne ikamet izni için müracaat etmeniz gerekmektedir. Bütün işlemleriniz yeni üniversitenizin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.

Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneğini de başvuru belgelerinize eklemeniz gerekmektedir. Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belgeyi de başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

3. kişinin (akraba dışında) yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) aranır.

Çalıştırma amaçlı misafir etme, ev ve bakım hizmetleri, izinsiz çalışma kapsamında değerlendirilmekte olup bu durumlarda yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve seyahat ile diğer masrafları işverene ait olmak üzere yabancı hakkında sınır dışı etme işlemlerine başlanmaktadır.

Çocuklar için, pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında onaylı muvafakat beyanı istenir. Boşanma halinde 6 / 14 çocuğun onaylı velayet belgesi istenir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir.

Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname aranır.

Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların, genelde ilk 3 sayfa) onaylı fotokopisi istenir.

Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir) alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Geçiş başvurularında önceki ikamet izni belgesinin aslı ibraz edilir ve fotokopisi başvuru belgelerine eklenir. 
Hizmet Talep Formu

ikamet izni
+90 542 315 25 45

marinaemlak.com, Tüm Hakları Saklıdır.