İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Muratpaşa hakkında

Muratpaşa hakkında


Muratpaşa hakkında


Muratpaşa hakkında:

22 Mart 2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Kanun ile Muratpaşa İlçesi kurulmuştur. Muratpaşa Türkiye’nin güneybatı Akdeniz bölgesinde olup 30-31 derece boylamlar ve 36-37 derece enlemler arasında bulunmaktadır. Muratpaşa, Doğuda Aksu, Kuzeyde Kepez, Batıda Konyaaltı, Güneyde ise Akdeniz ile çevrilidir. Muratpaşa ilçe merkezi Akdeniz kıyısında 8.804 hektarlık alana yerleşmiştir. İlçe mülki alanı 92 Km2 dir. İlçenin 20 km. sahil kıyı şeridi vardır. 2015 Verilerine göre Muratpaşa nüfusu 477.290 dır.

İlçede Akdeniz iklimi hüküm sürdüğünden yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. İklimle bağlantılı olarak ovalardaki bitkiler yazları genellikle kurur. Dağlar sıcağa dayanıklı maki, çam ve diğer bitki örtüleri ile kaplıdır.

        


Muratpaşa hakkında

Muratpaşa

Antalya Şehir Surları Helenistik dönemde surlar, tiyatro planlı şehrin etrafını çeviriyordu. Bizanslılar döneminde ikinci bir sur ve hendekle takviye edilmiştir. Antalya’nın ilk surlarının II. Attalos zamanında yapıldığı bilinmektedir. M.S 130 yılında Roma imparatoru Hadrianus, Antalya seferi sırasında Hadrianus Kapısını yaptırmış, surların doğu bölümünü de onarttırmıştır. 7. Yüzyıldan başlayarak Arap akınlarına uğrayan şehir, 860 yılında Abbasi halifesi Mütevekkil’in kumandanı Fazıl bin Karin tarafından kısa bir süre zapt edilmiştir.

Eski Antalya kenti, birisi deniz ve birisi de karadan olmak üzere at nalı şeklinde iki surla korunmaktaydı. Ayrıca şehir içi yerleşim merkezlerini birbirinden ayıran duvarlar da vardı. Dış surlarda çok sayıda ve elli adım aralıklarla kuleler bulunuyordu. Antalya surlarının tarihi, antik çağlara kadar uzanır. Genellikle Helen devri temelleri üzerine Romalılar tarafından yapılmış olup Selçuklular devrinde genişletilmiş ya da onarılmıştır. Duvarlarda çok sayıda antik özellik taşıyan taş bloklar kullanılmıştır. 19. Yüzyılın sonlarına kadar hemen hemen hepsi korunmuş durumdaydı. Günümüzde sadece kent içindeki bazı burçlar, Hadrian kapısı, Saat Kulesi, Hıdırlık Kulesi ve bazı duvar kalıntıları varlığını korumaktadır.Muratpaşa hakkında,Muratpaşa hakkında,Muratpaşa hakkında,Muratpaşa hakkında,Muratpaşa hakkında,Muratpaşa hakkında,
Kategoriler
+90 542 315 25 45

marinaemlak.com, Tüm Hakları Saklıdır.