İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Finike hakkında

Finike hakkında


Finike hakkında


Finike hakkında:

Elmalı yakınlarında yapılan kazılar erken bronz çağı döneminde yerleşimi ortaya çıkarmıştır. Finike ilçe sınırlarında ve yakın çevrede birçok tarihi kalıntı bulunmasına rağmen bunların tarihi Semahöyük kadar eskiye gitmemektedir. Bu kalıntılarda yapılan arkeolojik araştırmalarda elde edilen bulguların en eskileri Likya uygarlığından kalanlardır. Doğu Akdeniz ticaretinin gelişmesi önce Persler’i, daha sonra Büyük İskender’i Likya’ya çekmiş ve Büyük İskender M.Ö 330 yılında bütün Likya’yı denetimi altına almıştır. Likyalılar bu istilaya karşı koyamamışlar ve teslim olmuşlardır. Büyük İskender’in ölümünden sonra denetimin zayıflaması, zaman zaman Suriye, Mısır ve Rodos’un Likya’da hegomonya kurmalarına yol açmıştır.

        


Finike hakkında

Finike

Erken Hristiyanlığın başlamasıyla Myra ( Demre ) bölgede yayılan Hristiyanlığın merkezi haline gelmiştir. Helenler ve Romalılar döneminde her türlü değerlerini kaybeden Likyalılar Bizans hakimiyeti ile eriyip gitmişlerdir. Bizans döneminde kısa dönemli Arap saldırı ve işgallerini yaşayan bölge, Bizans hakimiyetinden sonra 1207 – 1308 yılları arasında Anadolu Selçuklu Devleti’nin

hakimiyetinde kalmıştır. 1426 yılında Osmanlı idaresi başlamıştır. Osmanlı idaresinde Elmalı kazasına bağlı bir nahiye merkezi iken 1914 yılında kaza olan Finike 1919 – 1921 yılları arasında İtalyanların kısa süren işgaline uğramıştır.

Finike, tarih boyunca önmeli bir yükleme ve boşaltma liman kenti olmuştur. Denizci bir millet olan Fenikeliler, Finike ve Akdeniz’in değişik limanlarından yükledikleri malları, başka limanlara satarak kendi devirlerinde ticareti geliştirmişler ve zengin olmuşlar. Tarihin seyri içinde Finike limanının durgun zamanlarıda olmuştur.

Cumhuriyet döneminde de uzun süre atıl kalan limanda, uzun yıllar sadece balıkçı teknekeri barınmıştır. 1966 yılında balıkçı tekneleri ve yatların fırtınalı havalarda barınabilmeleri için yeni bir barınak yapımına başlanmış ve bu barınak 1970 yılında tamamlanmıştır. Finike marina, Finike’nin coğrafi ve kültürel konumuyla yat turizmini birleştirerek, ilçemiz ve ülke ekonomimize önemli katkılar sağlamaktadır. Bu konum Finike marinasını önemli bir yatçılık merkezi yaparak, Finike’ye de uluslararası bir liman kenti ve yat turizmi merkezi statüsü kazandırmıştır. 2015 Verilerine göre Finike nüfusu 46.817 dir.Kategoriler
+90 542 315 25 45

marinaemlak.com, Tüm Hakları Saklıdır.